قالب وردپرس
Slide background

چرا همه کاربران از حاسب ابراز رضایت دارند؟
چرا همه وسوسه استفاده از حــاسب را دارند؟
چرا این روزها همه حاسب را پیشنهاد می کنند؟

» سرعت
» دقت
» کارایی
» پویایی
» سهولت

Slide background

کافی است یک بار کاربری حاسب را امتحان کنید.
حاسب سیستمی است با قابلیت های منحصر به فرد.
نرم افزار حاسب مناسب برای همه مشاغل و صنوف.

» سرعت
» دقت
» کارایی
» پویایی
» سهولت

اضافات / کسورات پیشرفته روی فاکتور

حاسب - اضافات و کسورات - ورود

حاسب – اضافات و کسورات – ورود

حاسب - اضافات و کسورات - انواع ردیف

حاسب – اضافات و کسورات – انواع ردیف

حاسب - اضافات و کسورات - نوع سایر

حاسب – اضافات و کسورات – نوع سایر

حاسب - اضافات و کسورات - ثبت نهایی

حاسب – اضافات و کسورات – ثبت نهایی

حاسب - اضافات و کسورات - چاپ فاکتور

حاسب – اضافات و کسورات – چاپ فاکتور

در همه سیستم های نرم افزاری موجود در مارکت ، بخش اضافات و کسورات به عنوان آیتمی جدا نشدنی از عملیات ثبت فاکتور خود نمایی می کند. این آیتم به صورت معمول بخشی از سیستم است که با استفاده از آن می توانید مبالغی را به صورت آیتم های افزاینده و یا کاهنده به فاکتور در حال ثبت ارتباط دهید و به صورت معمول آیتم های افزاینده به صورت درآمد و آیتم های کاهنده به صورت هزینه در سیستم حسابداری عمل می شود. البته این مکانیسم ممکن است به صورت معکوس نیز باشد. در سیستم های حاسب این آیتم به صورت یک کادر دو بخشی روی فاکتور ظاهر شده است که در استفاده های ساده با کلیک روی دکمه اضافات/کسورات و یا با فشار دادن یک کلید عددی در یکی از این فیلد ها ، یک پنجره جدید باز می شود که با فشار دادن دکمه درج ردیف جدید، یک ردیف جدید در لیست ایجاد می شود. با انتخاب نوع کسر/اضاف در ستون نوع ردیف و درج شرح و تعیین مبلغ اضافات و کسورات روی فاکتور تاثیر می گذارد. اما این چییزی نیست که در این بخش به ان خواهیم پرداخت. در سیستم های مالی سری حاسب ، بخش های اضافات و کسورات دارای قابلیت هایی بسیار کسترده تر از موارد ذکر شده هستند. دومین ستون در بخش اضافات و کسورات ، ستون نوع ردیف است که تعیین کننده نوع ردیف و نحوه تاثیر آن در سیستم و آیتم در حال ثبت است. در قسمت پایین صفحه اضافات و کسورات فاکتور ۲ نوع جمع به کاربر نمایش داده می شود. جمع اول نمایش دهنده جمع برای ردیف هایی است که در فاکتور در حال ثبت تاثیر گذار هستند و به نسبت مبلغ وارد شده مقدار آن را افزایش یا کاهش می دهند و جمع زیر آن نمایش دهنده جمع کل مقادیر وارد شده در لیست اعم از ردیف های موثر و غیر موثر می باشد. ستون نوع ردیف دارای ۴ نوع آیتم قابل انتخاب است که به ترتیب عبارتند از :

  • کسر/اضاف : با انتخاب این نوع ، ردیف مورد نظر بر اساس مبلغ وارد شده در ستون های کسر/اضاف به صورت مستقیم در فاکتور و در مبلغ نهایی قابل پرداخت تاثیر خواهد گذاشت و جمع مقادیر موثر در فاکتور را در زیر صفحه اضافات و کسورات می توانید مشاهده نمایید. تنهای این نوع ردیف در مبلغ فاکتور تغییر ایجاد می کند و سایر نوع ردیف های اضافات و کسورات به صورت سند متقارن ثبت شده و فقط در ارتباط با فاکتور در حال ثبت خواهند بود.
  • هزینه : با انتخاب این نوع برای ردیف جاری ستون کد حساب به صورت خودکار فعال می شود و با ورود به این ستون ، لیست حساب های هزینه به کاربر نمایش داده می شود. در این قسمت می توانید کد حساب هزینه ای را که می خواهید با این فاکتور در ارتباط باشد را انتخاب نموده و کلید اینتر را بزنید تا در لیست درج گردد. پس از انتخاب حساب ، به صورت خودکار نام حساب هزینه در قسمت شرح نمایش داده می شود پس از این ستون نوبت به تعیین مبلغ هزینه خواهد رسید. همانگونه که می توانید مشاهده نمایید در لیست اضافات و کسورات ، ستون های مربوط به مبلغ دارای ۲ عنوان هستند که ستون اول “اضافه شود (بد)” و ستون دوم “کسر شود (بس)” هست. در مورد ردیف جاری چون ماهیتا حساب های هزینه بدهکار هستند بایستی مبلغ هزینه را در ستون اول که مربوط به مبالغ بدهکار است درج کنیم و از ستون بستانکار استفاده نکنیم. پس از تعیین مبلغ نوبت به تعیین حساب مقابل هزینه می رسد که در واقع حسابی هست که هزینه انتخاب شده از آن پرداخت شده و یا به آن منظور خواهد شد. با ورود به این ستون ، لیست کلیه حسابهای موجود در سیستم نمایش داده می شود و شما می توانید از لیست حسابها یکی را به عنوان حساب مقابل انتخاب نمایید تا آرتیکل مقابل این ردیف یا همان آرتیکل بستانکار به آن حساب منظور گردد. روش عملکرد این این قسمت درست مشابه با ثبت سند حسابداری می باشد. اگر بخواهیم دقیق تر باشیم مشابه این است که در داخل فاکتور در حال ثبت یک سند حسابداری هم می توانیم ثبت کنیم و آن را به آیتم در حال ثبت ارتباط دهیم. در ادامه ، پس از تعیین حساب مقابل برای ردیف جاری و با فشار دادن کلید اینتر ، عملیات درج ردیف جاری تمام شده و سیستم برای ثبت ردیف بعدی آماده می شود.
  • اشخاص : نوع سوم در قسمت اضافات و کسورات فاکتور ، نوع ردیف اشخاص است که با انتخاب آن ، در قسمت کد حساب ، لیست اشخاص ثبت شده در سیستم اعم از مشتریان / پرسنل / پیمانکاران / رانندگان و … نمایش داده می شود و روش استفاده از آن دقیقا مشابه با روش استفده از نوع ردیف هزینه است. یعنی این که پس از انتخاب شخص مورد نظر می توانید حساب مورد نظر را با درج مبلغ در ییکی از ستون های بدهکار یا بستانکار درگیر نموده و پس از آن ، حساب مقابل ارتیکل جاری را انتخاب نمایید تا سیستم بر حسب نوع مبلغ وارد شده اعم از بدهکار یا بستانکار ، آرتیکل مقابل را در طول پروسه ثبت سند حسابداری فاکتور ثبت نماید. تنها تفاوت این سه نوع ردیف در لیست حسابهایی است که به کاربر نمایش داده می شود.
  • سایر : نوع چهارم از انواع ردیف های اضافات و کسورات فاکتور ، نوع سایر است . با انتخاب این نوع برای ردیف در حال ثبت ، لیست کلیه حساب های موجود در سیستم اعم از دارایی و بدهی و درآمد و هزینه و… نمایش داده می شود که به نسبت نیاز خود می توانید هر حسابی را که می خواهید انتخاب و نسبت به نوع ثبت مورد نظر خود آن را بدهکار و یا بستانکار نمایید. پس از انتخاب حساب مقابل ، عملیات درج ردیف تمام شده و ردیف مورد نظر قابل ثبت خواهد بود.

نکته ای که در باب استفاده از این سیستم باید مد نظر داشته باشید فیلد های اجاری در هر نوع ردیف است. بدین معنی که وقتی که نوع ردیف کسر/اضاف را انتخاب می نمایید ستون شرح و یکی از ستون های اضاف/کسر حتما بایستی حاوی اطلاعات باشند و در غیر این صورت آن سطر به عنوان سطر ناقص در نظر گرفته شده و در بررسی نهایی از لیست حذف خواهد شد. برای ردیف هایی که نوع آن غیر از کسر/اضاف است و با کد حساب سر و کار دارند علاوه بر ستون های مذکور ، بایستی کد حساب و کد حساب مقابل و یکی از ستون های بدهکار/بستانکار دارای مبلغ باشد تا سیستم بتواند در فاز ثبت سند حسابداری عملیات تقارن سند را به جا آورده سند حسابداری نهایی به صورت صحیح ثبت شود.

نکته دوم این که پس از ثبت نهایی اطلاعات در سیستم و در فاز چاپ فاکتور ، در زیر فاکتور و در بخشی که مربوط به اضافات و کسورات است ، فقط آیتم هایی چاپ خواهند شد که در مبلغ فاکتور تاثیر دارند و سایر ردیف های غیر کسر/اضاف در نسخه چاپی فاکتور نمایش داده نخواهند شد.

با امید موفقیت

حاسب - اضافات و کسورات - سند حسابداری

حاسب – اضافات و کسورات – سند حسابداری

مدیر روابط عمومی
مدیر دپارتمان اطلاع رسانی و روابط عمومی گروه نرم افزاری پیشرو
Recent Posts

ارسال نظر

تماس با ما

متن پیام را وارد نموده و دکمه ارسال را فشار دهید.

متن خود را برای جستجو وارد نماید

ضمائم تصویری سند 3شمش طلا